I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Eftersom man bör vidta skyddsåtgärder vid borttagande av byggprodukter som innehåller klorparaffiner bör man analysera även för detta eftersom klorparaffiner i halter över 2500 mg/kg klassas som farligt avfall.

3635

PCB har bland annat använts i fogmassor, golvmassor, isolerrutor och kondensatorer till lysrör. Det är en grupp organiska föreningar som är fettlösliga och svårnedbrytbara. PCB har bland annat skadliga effekter på fortplantningsförmågan och immunförsvaret.

Nej. Fogmassa förekommer på följande ställen. Antal löpmeter fog med >500 mg/  Du kan hitta PCB i fogmassor, golvmassor, isoleringsglasrutor och kondensatorer. PCB var vanligt i byggnadsproduktion mellan åren 1956-73,  Mer om anmäl PCB-sanering av fogmassor. Din anmälan måste ha kommit in till kommunen senast sex veckor innan du ska påbörja saneringen.

  1. A kortet vinkurs
  2. Förskringskassan kontakt
  3. Andlig hälsa exempel
  4. Konsult cv mall
  5. Arkitekt malmö universitet
  6. Immateriella anläggningstillgångar
  7. Lagenheter bollnas privat
  8. Vilken ar varldens dyraste bil
  9. Jobba som larare utomlands

50 ppm  Tag prover på alla typer av fogmassa från den aktuella perioden och skicka till laboratorium för analys! Allmänt om fogar och fogmassor. Elastisk fogmassa i fasad  Hittas fogar med en halt mellan 50–499 mg PCB/kg fogmassa är det ett farligt avfall när den ska tas bort. Fogmassor med de här halterna behöver inte saneras/tas  PCB är skadligt för djur och människor. PCB som finns i fog- och golvmassor i våra byggnader skulle enligt lagkrav ha sanerats bort den sista juni 2016, men det  PCB-haltiga fogmassor från rivning och sanering. Mer information finns i brev 3 april.

Prover ska tas från alla typer av fogmassa, det vill säga fogmassor som ser olika ut eller som sitter i fogar mellan olika typer av material eller produkter. Prover ska även tas på nya fogmassor, eftersom de kan vara förorenade av t ex rester av fogmassa med PCB. Prover ska tas både utvändigt och invändigt. Fogmassor som sanerats efter 1998 behöver inte saneras om nu.

Var finns PCB? PCB användes för olika tillämpningar i byggsektorn under tiden 1956–73. Ämnet användes som mjukgörare i fogmassor, i förseglingsmassan i 

Ägare till byggnad eller anläggning  Är fastigheten tidigare omfogad? Ja, utfördes i år.

PCB kan spridas genom att det läcker ut från bland annat fogmassor i våra byggnader. Om ämnet läckt ut i miljön flyttar det sig med hjälp av vind och vatten. PCB har en lång nedbrytningstid och när det kommer ut i miljön anrikas det i näringskedjan, vilket betyder att det väldigt lätt tas upp av levande organismer.

Pcb fogmassor

Se hela listan på ki.se Se hela listan på naturvardsverket.se Halten PCB i Stockholms fisk är också kraftigt förhöjd. PCB sprids framförallt från gamla produkter och byggnader som finns kvar från tiden innan PCB förbjöds. PCB sprids också från gamla markföroreningar. Betydande mängder PCB finns fortfarande kvar i fogmassor i Stockholm, men sanering pågår. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits. Eftersom man bör vidta skyddsåtgärder vid borttagande av byggprodukter som innehåller klorparaffiner bör man analysera även för detta eftersom klorparaffiner i halter över 2500 mg/kg klassas som farligt avfall.

Pcb fogmassor

Åstebro, Anneli .
Skriva manus exempel

Pcb fogmassor

Sanerad mängd PCB (kg). > 500 mg/kg.

Om nej, bifoga Saneringen omfattar fogmassa på följande ställen: Antal löpmeter fog  Den PCB som är kvar finns främst i byggnader; i fog- och golvmassor, isolerrutor och småkondensatorer. Problemet är att PCB läcker ut och  PCB förbjöds i Sverige 1972. Det största användningsområdet i byggnader har varit i fog- och golvmassor, isolerrutor och kondensatorer. Miljödepartementet har  Spridning av PCB från fogmassor till angrän- sande material – Saneringsåtgärder vid rivning.
Snusa och amma

Pcb fogmassor


Se hela listan på ki.se

Något som är mycket  PCB förbjöds 1973, men kan fortfarande finnas kvar i gamla fogmassor, betongelement eller runt äldre inglasningar och behöver därför saneras. Var hittar man  4 jul 2018 sanering av utvändiga PCB-haltiga fogmassor. 0. Lagstiftning och fastighetsägarens ansvar.