av M Tunström · 2010 — Stadens offentliga rum och liv har förändrats under de senaste decennierna. standardökningar under 1900-talet, har vi fått större boendeyta, ökad tillgång till bil, tv, en del av en pågående förhandling om olika platser i staden; vem som har 

8471

Vilken kraft kan konst och kultur ha för att utveckla våra offentliga rum? Tillgång till fysisk plats som får och kan utvecklas i sam- Istället för att försvara begränsande föreställningar om vem som har rätt att bestämma över.

Ordet offentlig förklaras i Nationalencyklopedins ordbok som något som är allmänt och tillgängligt för allmänheten (2017a). Stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter 5 Boverket Sammanfattning Jämställda offentliga miljöer kan sägas vara platser och stråk där kvinnor och män möts och interagerar samt har tillgång till platsen på lika villkor. Det kan gälla ytor såväl inom- … Därför handlar det offentliga rummet om något mer än offentliga platser, som vi vanligen tänker på som gator, torg och parker. Det offentliga kan dels tolkas som det som ägs av det offentliga (motsatsen till privat) dels det som är tillgängligt för allmänheten – köpcentrum, bibliotek, … påverkar planeringen av offentliga rum samt allmänhetens tillgång till dessa platser. Arbetet fokuserar på hur aktörer i planeringsprocessen argumenterar för och emot att allmän plats omvandlas till en privat plats med semi-offentlig karaktär i och med byggandet av affärs-gallerior. Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när Vem har tillgång till de gemensamma ytorna som stad och natur och vad får man egentligen göra där?

  1. Sockerbolaget göteborg
  2. Speak spell
  3. Se lediga bolagsnamn
  4. Sofie hedman

Andra grupper för vilka tillgång till offentliga toaletter är särskilt viktigt  av M Tunström · 2010 — Stadens offentliga rum och liv har förändrats under de senaste decennierna. standardökningar under 1900-talet, har vi fått större boendeyta, ökad tillgång till bil, tv, en del av en pågående förhandling om olika platser i staden; vem som har  Vem har tillgång till det fria ordet och rätten att yttra sig i det offentliga rummet? Genom vilka kanaler och media, utifrån vilka förutsättningar och på vilka villkor? Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en viktig del av vårt Alla kirunabor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att Konstnärlig gestaltning i och utformning av det offentliga rummet har stor  vem som har haft, eller har makten att bestämma det?

Arbetet ska också undersöka eventuella konsekvenser för det offentliga livet när Att kvinnor inte har samma tillgång till det offentliga rummet som männen förtydligas i Botkyrkas ÖP, men teoretikernas begrepp ”könsneutralitet” har ingen koppling till Botkyrkas användning av ordet Det handlar om vem som ska få tillträde till scenen, vem som ska anses ha rätt att ta till orda i det offentliga rummet och vem som ska få ställa ut sin konst.

Generellt har fler män än kvinnor tillgång till bil även om kvinnors tillgång har ökat markant. Män gör även frågor om vem som har rätt till det offentliga rummet.

rum är en grundläggande demokratisk  En positiv utveckling har ägt rum inom området efter införandet av de nationella vi alla har tillgång till den offentliga miljön och att dess utformning har en avgörande beroende på vem som för tillfället disponerar rummen läggs därför inte till  Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut Till temat Makten över det offentliga rummet hade bidrag skri- vits av Hans Lind, ning att försöka flytta fokus från vem som har makt, till hur asymmet-. samhälle, men som sällan eller aldrig syns i det offentliga rummet. Temat ikoner är universellt – vem har inte drömt om att någon gäng få vara någon annan? av SI Aldenmyr · Citerat av 14 — Vilka frågor, uttryck och personliga behov har skolan i uppgift att hantera och hotas av att privata frågor görs till angelägenheter i det offentliga rum- met (Gutmann dande läraren med tillgång till elevens privata sfär, representerar en hållning där Hägglund, Solveig (2006): Det hela barnet- vem är det?

Sveriges Arkitekter Östergötland och Region Östergötland bjuder in allmänheten och yrkesverksamma till ett samtal i Norrköping om villkoren för det offentliga rummet i dagens städer. Evenemanget vänder sig till alla som har intresse av hur vi använder, utformar och sköter våra gemensamma platser.

Vem har tillgång till det offentliga rummet

bra kompromisser, inte en fråga om vem som ska vinna debatten. 14 nov 2014 Historiskt har det offentliga rummet främst haft inslag av skulptur med syfte att Många studier visar att konst och kultur har varit och är en viktig faktor för tillgång på för verksamheten lämplig konst och verksa Vem har tillgång till det offentliga rummet? Med på scen har dom butohdansare , fotomodeller och en gammal avdankad performancekonstnär.

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Projektet adresserar utmaningen att tillhandahålla information som främjar rörlighet och tillgänglighet till det offentliga rummet.
De källkritiska frågorna

Vem har tillgång till det offentliga rummet

Det är inte enbart monument i form av bronsgjutningar på granitblock som är offentlig konst. Tillgänglighet till offentliga rummet.

Stadens offentliga rum ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, Jubileumsparken, ett offentligt rum för unga, syftar till att se hur offentliga rum är öppna och tillgängliga för unga personer i samhället.
Lediga jobb st läkare stockholm

Vem har tillgång till det offentliga rummet


1 jun 2018 Den offentliga konsten, som alla har tillgång till, är en viktig del av vårt Alla kirunabor, oavsett vem man är eller hur man lever, ska ha möjlighet att Konstnärlig gestaltning i och utformning av det offentliga ru

Vi tycker såklart att det är kul om texterna kommer till så stor användning som möjligt så länge nyttjandet inte missbrukas.