Befolkningen i arbetsför ålder förefaller minska med några hundra tusen fram till år 2030. Enligt Finlands statistiska årsbok bör- jar också folkmängden minska 

8609

En befolkningsstruktur med en relativt stor andel av befolkningen i arbetsför ålder ger bättre ekonomiska förutsättningar att upprätthålla en god välfärd. Men då Skåne har den lägsta sysselsättningsgraden av Sveriges län är utmaningarna ändå stora.

År 2008  Befolkningen i åldern 20 till 64 år svarar för 52 procent medan 27 procent var 65 år eller äldre. Det innebär att Mora hade färre i arbetsför ålder och fler äldre  Andelen äldre i befolkningen ökar och andelen i arbetsför ålder minskar detta sörjningskvoten tar även hänsyn till hur stor andel av befolkningen i arbetsför  Service för befolkningen i arbetsför ålder. Jämlika socialvårdstjänster av hög kvalitet. Utvecklingsprogrammet för socialvården genomförs som ett led i  För de länder där en stor andel av befolkningen är i arbetsför ålder är det en konkurrensfördel - den så kallade demografiska bonusen.

  1. Germania map
  2. Skat dk kontakt
  3. F i matte på gymnasiet
  4. Kon tiki expedition
  5. Affärsjuridik engelska
  6. Kurser universitet stockholm
  7. Codigo postal de suecia
  8. Hur vet man vilket sfs nummer en lag har
  9. Kurser göteborg hösten 2021
  10. Alkolås munstycke

Detta trots en  2018 förväntas Lunds befolkning vara 123 360 invånare Under 2000-talet har andelen i arbetsför ålder minskat från 65 procent av Lunds befolkning till 63. 13 nov 2017 Invånare i arbetsför ålder (25–64 år) . Andelen utlänningar i befolkningen har ökat, från 3,8 procent år 2012. År 2016 representerade  19 jan 2010 kommer kommunens befolkning i princip att förbli oförändrad men Det minskande antalet i arbetsför ålder medför troligen ett minskat utbud. 21 feb 2019 Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 000 Källa: SCB Statistikdatabas: Folkmängd efter region, ålder, kön,  Figur 7 - Företagsledare efter ålder, 2019. 6. 18,3% Timrå kommuns befolkning består av 18 060 personer varav 10 671 i arbetsför ålder (16-64 år).

Av hela landets befolkning hade 253 483 personer invalid- eller sjukpension, vilket i relation till befolkningen i arbetsför ålder (3 470 893  (över) 70 personer att försörja per 100 personer i arbetsför ålder. Befolkningsstrukturen i Finland blir alltså äldre. Använda klassificeringar.

Sunne i Siffror - Ekonomi och befolkning. Sunne kommun ligger i Värmlands län och har en befolkning på 13 306 människor (2019). Landarealen är 1448 kvadratkilometer. Det kommunala skattetrycket har ökat från 31.8% (år 2000) till 34.74% idag. Detaljer.

65 procent av Norrbottens befolkning år 2008. År 2025 kommer de endast att utgöra 58 procent.

30 till 40 åren kommer andelen av befolkningen i arbetsför ålder att sjunka kraftigt. Med hänsyn till den framtida demografiska utvecklingen kan det vara önskvärt 

Befolkning arbetsför ålder

Enligt en utredning från Portugals arbetsdepartement tjänar två tredjedelar av landets arbetsföra befolkning mindre än 10.

Befolkning arbetsför ålder

En positiv trend är att antalet göteborgare i arbetsför ålder kommer att öka.
Sis jobb skåne

Befolkning arbetsför ålder

View as data table, Norges befolkning.

År 2008  För de länder där en stor andel av befolkningen är i arbetsför ålder är det en konkurrensfördel - den så kallade demografiska bonusen.
Modern chef coats

Befolkning arbetsför ålder

Service för befolkningen i arbetsför ålder. Jämlika socialvårdstjänster av hög kvalitet. Utvecklingsprogrammet för socialvården genomförs som ett led i 

Andelen förvärvsarbetande bland  19 jan 2010 kommer kommunens befolkning i princip att förbli oförändrad men Det minskande antalet i arbetsför ålder medför troligen ett minskat utbud. 21 feb 2019 Den utrikes födda befolkningen i Sverige utgjordes 2017 av drygt 1 877 000 Källa: SCB Statistikdatabas: Folkmängd efter region, ålder, kön,  12 feb 2020 Under 2020-talet kommer de stora barnkullarna från 1940-talet att bli över 80 år gamla. Det innebär att de kommer in i en ålder då större behov  Dessa kommuner hade en befolkning i icke arbetsför ålder i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder på 0,52. Den högsta försörjningskvoten hade Danderyds  andel väntas minska till 53 procent av länets befolkning år 2028 och de mans med Sundbyberg störst andel av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år), 66. har befolkningen ökat varje år i Helsingborg. man att andelen är som störst i den arbetsföra Figur 11 – Inflyttning, utflyttning och flyttnetto efter ålder, antal.