Pristup sudskim pismenima putem interneta Prilikom pokretanja sudskog postupka, službenici u pisarnicama sudova će, na osobni zahtjev stranke, izdavati “Potvrdu o izdavanju koda”, na kojoj su ispisani Broj sudskog predmeta (BSP), koji jednoznačno označava svaki sudski predmet i Jedinstveni pristupni kod (JPK), koji na jedinstven način identificira stranku u sudskom postupku.

6566

Pristup sudskim predmetima putem Interneta. Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Banjoj Luci, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK).

UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 6 Opcija „Aktivacija pristupa putem JPK“ vam omogućava da dozvolite ili zabranite pristup Vašim predmetima putem JPK i BSP. Ukoliko izaberete opciju „NE“ u okviru ove opcije, nećete moći pristupati svom predmetu putem BSP i JPK, već jedino putem korisničkog računa. Pristup sudskim predmetima putem Interneta 11.05.2010. U Općinskom sudu u Bugojnu od 03.05.2010.godine implementiran je web servis - „Pristup sudskim predmetima putem Interneta" koji omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. U rad je puštena web usluga e-Predmet koja omogućava besplatan i javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima Aplikacija je namijenjena postojećim i potencijalnim korisnicima web servisa za ovlašteni pristup informacijama o sudskim predmetima koji omogućava Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine.

  1. Bokus returpolicy
  2. Accords centralen vast
  3. Digitaland omdöme
  4. Malmö högskola kriminologi grundkurs
  5. Tuggpinnar till katt
  6. Genomsnittslängd sverige
  7. Coca cola fabrik sverige
  8. Transformer book t100ha
  9. Enphase energy news

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (VSTVBiH) je 4.5.2010. počelo da implementira web servis „Pristup sudskim predmetima putem Interneta“ koji će omogućiti strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima (dalje u tekstu: korisnici servisa) uvid u vlastiti predmet putem Interneta, sa izuzetkom predmeta krivičnog referata. Pristup predmetima putem Interneta Copy to clipboard Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u … U skladu s odlukom VSTVBiH, Kantonani sud u Zenici u ponedjeljak, 01. februara započinje implementaciju pilot faze projekta “Pristup sudskim predmetima putem web-a”. Ovaj servis će strankama, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima omogućiti autorizirani pristup podacima o sudskim predmetima koji su registrirani u Sistemu za upravljanje sudskim predmetima (CMS). (Sarajevo, 4.

Predsjednik suda je Novković Milorad. V.d. predsjednika suda je Aničić-Zgonjanin Marija Također, omogućen je i pristup usluzi e-Predmet putem koje se može besplatno provjeriti status sudskog predmeta. Dakle, web usluga e-Predmet omogućava javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima.

Pristup sudskim predmetima putem Interneta. Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Banjoj Luci, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK).

Servis “Pristup sudskim predmetima putem interneta” omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta. 5. t.

Također, omogućen je i pristup usluzi e-Predmet putem koje se može besplatno provjeriti status sudskog predmeta. Dakle, web usluga e-Predmet omogućava javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima svim strankama, punomoćnicima i drugim zainteresiranim osobama koje sudjeluju u sudskim postupcima.

Internet pristup sudskim predmetima

Ukoliko pred sudom imate predmet i želite se, na jednostavan način putem Interneta, informisati o njegovom toku, ovaj servis Vam to omogućava. Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta, sa izuzetkom predmeta iz krivičnog referata. Pristup sudskim predmetima putem Interneta. Da biste koristili uslugu pristupa sudskim predmetima putem web-a, trebate od službenika prijemne kancelarije Osnovnog suda u Banjoj Luci, zatražiti potvrdu koja sadržava broj vašeg sudskog predmeta (BSP) i Jedinstveni pristupni kod (JPK). UPUTSTVO - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 2 Pristup sudskim predmetima u 2 koraka 1.

Internet pristup sudskim predmetima

Pristup predmetima putem interneta 10.12.2011. Servis "Pristup sudskim predmetima putem interneta" omogućava strankama u postupku, njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u informacije o sudskim predmetima u koje imaju pravo uvida u skladu sa zakonom putem Interneta. Pristup sudskim predmetima putem web-a 01.02.2010. U skladu s odlukom VSTVBiH, Općinski sud u Goraždu u ponedjeljak, 01. februara započinje implementaciju pilot faze projekta “Pristup sudskim predmetima putem web-a”.
Hur manga hjarnceller har man

Internet pristup sudskim predmetima

Servis „Pristup sudskim predmetima putem interneta“ omogućava strankama u postupku, zakonskim zastupnicima i punomoćnicima ostvarivanje uvida u sudske predmete putem Interneta. Pristup servisu je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK).

Pristup servisu je moguće ostvariti podnošenjem zahtjeva za izdavanje Jedinstvenog pristupnog koda (JPK). ČESTO POSTAVLJANA PITANJA - Pristup sudskim predmetima putem Interneta 4 Grupi sličnih predmeta možete dodati isti nadimak. Primjera radi, svi predmeti na kojima trebate hitno nešto preduzeti možete dodati nadimak „hitno“. Neki od prijedloga za nadimke su i: UskoroRočište, MaliIznos, VelikiIznos, Ime/naziv zastupane stranke itd.
Jobba tingstad

Internet pristup sudskim predmetima

Pristup sudskim predmetima putem WEB-a 09.03.2010. U Općinskom sudu u Bugojnu od 5.aprila 2010.godine počinje sa radom novi servis u sklopu e-pravosudje portala pod nazivom “Pristup sudskim predmetima putem Interneta”.

Obrazac zahtjeva za pristup informacijama. Pristup sudskim predmetima putem interneta Često potavljana pitanja u vezi sa pristupom sudskim predmetima putem interneta 14.05.2010.